Корпоративні мережі підприємства

ІТ-інфраструктура будь-якої організації забезпечує комунікації з партнерами та замовниками, а також функціонування внутрішніх процесів.

Центри обробки викликів

Побудова центру обробки викликів (контакт-центру) на основі IP-технологій є шляхом до оптимізації та підвищення рівня якості обслуговування замовників.

Системи ВКЗ та телеприсутності

Системи відеоконференцзв'язку (ВКЗ) та телеприсутності докорінно змінюють багато бізнес-процесів, пов'язаних з активними комунікаціями та залученням людей з географічно віддалених точок.

Корпоративна інфраструктура Microsoft

Під корпоративною ІТ-інфраструктурою розуміють всю сукупність сервісів і систем, мереж, технічних і програмних засобів, даних, автоматизованих процесів, що забезпечують виконання певного класу бізнес завдань.

Системи запису розмов для ЦОВ

Системи запису розмов є рішенням для запису взаємодій з клієнтами та управління якістю обслуговування в центрах обробки викликів, а такоже середовищах уніфікованих комунікацій.

Безпроводові мережі

Безпроводові мережі є невід'ємною частиною корпоративної мережі підприємства. Безпроводова мережа здатна задовольнити всі вимоги сучасної ІТ-інфраструктури.

Сервисная шина предприятия

Основой интеграционной платформы, основанной на сервис-ориентированной архитектуре, является сервисная шина, которая обеспечивает общий интерфейс предоставления сервисов предприятия потребителям, а также надежный высокоскоростной обмен данными по различным протоколам.

Корпоративные Wi-Fi cети

Необходимость обеспечения мобильности, повышения конкурентоспособности и производительности труда увеличивают требования к сетевой инфраструктуре. Сеть должна обладать высокой масштабируемостью, простотой развертывания и управления, и повышенными эксплуатационными характеристиками.